Triton Utbildning & KBT AB - MOTTAGNING - KOGNITIV BETEENDETERAPI
Jag heter Mats.Lundgren och är legitimerad sjukskötare med vidareutbildning i medicin, kirurgi, akutsjukvård och psykiatri. Jag har även en omvårdnadsutbildning på 40 poäng och är legitimerad psykoterapeut med inriktningen kognitiv beteendeterapi.
 
I början av min yrkeskarriär jobbade jag inom den somatiska sjukvården. År 1988 började jag att arbeta inom psykiatrin och har sedan dess fortsatt att utbilda mig inom området. Min kliniska erfarenhet omfattar barn- och ungdomspsykiatri, geriatrik, utredningsenhet för demens- och frontallobsskador, allmänpsykiatri, mobil team, särskilt vårdkrävande- och rättspsykiatriska patienter ( LPT/LRV).
 
Jag jobbade i 8 år som arbetsledare inom slutenvården och fyra år som operativt ansvarig för att bygga upp en fungerande öppenvård för LPT och LRV patienter. Vi integrerade den öppna- och slutna vården och arbetade med en kognitiv- och beteendeinriktad struktur, ett kognitivt förhållningssätt samt i behandlingsarbetet med KBT-interventioner.
 
Jag blev färdig med min psykoterapeutexamen år 2007. Jag har haft psykoterapeutiska arbetsuppgifter på Psykiatriska Öppenvårdsmottagningen i Kristianstad. Sedan årsskiftet2009 / 2010 jobbar jag enbart privat.
 
Mina titlar är Leg.Sjukskötare / Specialist i psykiatri, Specialist i klinisk psykologi,  Leg Psykoterapeut, Auktoriserad kognitiv beteendeterapeut, Handledare och Fil Mag
 
Site Builder drivs av  Vistaprint